مقالات

Human capital management system

آشنایی با متدولوژی های توسعه نرم افزار

قابلیت پاسخگویی سریع نسبت به تغییرات محیطی امروزه به عنوان یکی از توانایی‌های استراتژیک شرکت‌ها حائز اهمیت است. این موضوع موجب شده‌است تا رودیکردی تازه در تولید با نام تولید چابک ظهور پیدا‌کند. چابکی مداوم و پایدار به عملکرد کارکنان و سازمان، ارزش محصول و خدمات و تغییر دائم در زمینه‌

organizational social nertwork

10 مورد از برترین ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی سجایانگار چیست؟

  شبکه اجتماعی سازمانی چیست؟   شبکه اجتماعی سازمانی توسعه یافته توسط متخصصان و کارشناسان شرکت سجایانگار یک نرم افزار تحت وب است که بر روی دامنه خصوصی مجموعه شما نصب می شود و تنها عضویت کارکنان و ذی نفعان شرکت شما در آن پذیرفته می شود. سامانه های تحت

human resources management softeare

منابع انسانی قلب تپنده مجموعه شما

نرم افزار مدیریت منابع انسانی سجایانگار منابع انسانی یکی از سرمایه های اصلی هر سازمان است لذا باید جهت مدیریت این عنصر کلیدی اهتمام ورزید. یکی از راهکارهای ساده و اثربخش در زمینه مدیریت یکپارچه منابع انسانی چه در سازمان های بزرگ و چه در کسب و کارهای کوچک استفاده

نرم افزار منايع انساني

ماژول‌های نرم‌افزار منابع انسانی

منابع انسانی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر سازمان است و سازمان‌ها برای دستیابی به اهداف و اجرای استراتژی‌های خود بایستی اقداماتی موثر در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام دهند. در محیط کسب‌وکار رقابتی و پیچیده دنیای امروز، خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها امری بسیار مهم است و استراتژی‌ها و تاکتیک‌های

سامانه مدیریت منابع انسانی

سیستم مدیریت منابع انسانی

در هر سازمان واحدی تحت عنوان مدیریت منابع انسانی وجود دارد؛ اگر با دید وظیفه‌گرا به آن نگاه کنیم، این واحد مسئول جذب همکاران جدید، آموزش، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به آن‌ها و به طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان است، اما اگر از دید

محبوب‌ترین مقالات

Human capital management system
مقالات

آشنایی با متدولوژی های توسعه نرم افزار

قابلیت پاسخگویی سریع نسبت به تغییرات محیطی امروزه به عنوان یکی از توانایی‌های استراتژیک شرکت‌ها حائز اهمیت است. این موضوع موجب شده‌است تا رودیکردی تازه در تولید با نام تولید چابک ظهور پیدا‌کند. چابکی مداوم و پایدار به عملکرد کارکنان و سازمان، ارزش محصول و خدمات و تغییر دائم در زمینه‌

ادامه مطلب »
organizational social nertwork
مقالات

10 مورد از برترین ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی سجایانگار چیست؟

  شبکه اجتماعی سازمانی چیست؟   شبکه اجتماعی سازمانی توسعه یافته توسط متخصصان و کارشناسان شرکت سجایانگار یک نرم افزار تحت وب است که بر روی دامنه خصوصی مجموعه شما نصب می شود و تنها عضویت کارکنان و ذی نفعان شرکت شما در آن پذیرفته می شود. سامانه های تحت

ادامه مطلب »
human resources management softeare
مقالات

منابع انسانی قلب تپنده مجموعه شما

نرم افزار مدیریت منابع انسانی سجایانگار منابع انسانی یکی از سرمایه های اصلی هر سازمان است لذا باید جهت مدیریت این عنصر کلیدی اهتمام ورزید. یکی از راهکارهای ساده و اثربخش در زمینه مدیریت یکپارچه منابع انسانی چه در سازمان های بزرگ و چه در کسب و کارهای کوچک استفاده

ادامه مطلب »
نرم افزار منايع انساني
مقالات

ماژول‌های نرم‌افزار منابع انسانی

منابع انسانی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر سازمان است و سازمان‌ها برای دستیابی به اهداف و اجرای استراتژی‌های خود بایستی اقداماتی موثر در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام دهند. در محیط کسب‌وکار رقابتی و پیچیده دنیای امروز، خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها امری بسیار مهم است و استراتژی‌ها و تاکتیک‌های

ادامه مطلب »
سامانه مدیریت منابع انسانی
مقالات

سیستم مدیریت منابع انسانی

در هر سازمان واحدی تحت عنوان مدیریت منابع انسانی وجود دارد؛ اگر با دید وظیفه‌گرا به آن نگاه کنیم، این واحد مسئول جذب همکاران جدید، آموزش، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به آن‌ها و به طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان است، اما اگر از دید

ادامه مطلب »