تیم ما

جعفر شیردل

معمار نرم‌افزار

مصطفی اشتری

مدیر محصول

سیدهادی میرناصری

مدیر مالی و اداری

علی مقدم

مدیر استقرار

ابراهیم عسگری

مدیر اجرایی نوجیتک

میلاد یارزمان

Back-End Developer

سارا فیروزی

تحلیلگر نرم‌افزار

مریم ملکی

Back-End Developer

فاطمه قدمی‌نیا

تحلیلگر نرم‌افزار

سیداحمد ابراهیم‌زاده

Back-End Developer

فاطمه سادات موسوی

تحلیلگر نرم‌افزار

مهدی مرادی

تحلیلگر داده

روجا علاجی

تحلیلگر نرم‌افزار

فرشاد وقاری

Full-Stack Developer

محمدجواد جمشاک

تحلیلگر نرم‌افزار

رسول وفادار

DevOps

سهیل مهرجو

Front-End Developer

امیرحسین احمدخانی

Back-End Developer