استراتژی منابع انسانی

استراتژی منابع انسانی یک نقشه راه برای حل بزرگترین چالش‌های سازمان با راه‌حل‌های مردم محور است. این رویکرد به ورودی منابع انسانی در طول ایجاد خط‌مشی نیاز دارد و اهمیت استخدام، مدیریت استعداد، جبران خسارت، برنامه‌ریزی جانشین پروری و فرهنگ شرکتی را افزایش می‌دهد. به عبارت بهتر، استراتژی منابع انسانی مجموعه‌ای سازمان یافته از روش‌های منابع انسانی است که با بهره‌گیری از مشاوره مدیریت استراتژیک، برای حمایت از کار با عملکرد بالا و ارتقای چشم انداز، مأموریت، ارزش‌ها و اهداف شرکت طراحی شده است.

استراتژی منابع انسانی متخصصان منابع انسانی را به سمت دستیابی به اهداف تجاری و در عین حال همسویی با ارزش‌های شرکت راهنمایی می‌کند. این استراتژی استفاده موثر از بودجه و مدیریت موثر فرآیندهای منابع انسانی را ممکن می‌سازد. اجرای یک استراتژی منابع انسانی که بر پرورش جامعه، استقلال، همسویی ارزش کارمند – شرکت و رشد کارکنان تمرکز دارد، می‌تواند حفظ، مشارکت، بهره‌وری، عملکرد و سود را افزایش دهد. هدف استراتژی‌ های منابع انسانی این است که با تشویق کارمندان به ارائه کار با کیفیت بالا، موفقیت کلی کسب و کار را هدایت کند.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی فرآیند است که با برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل تدارکات، ادغام، نگهداری و بازتولید منابع انسانی تا رسیدن به اهداف فردی سازمانی و اجتماعی، به بخش منابع انسانی کمک می‌کند تا پتانسیل نیروی کار خود را از طریق برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، مدیریت استعداد، توسعه رهبری، طراحی سازمانی و مدیریت عملکرد به حداکثر برساند. در گذشته مدیریت استراتژیک منابع انسانی یک کارکرد اداری بود. امروزه، مدیران منابع انسانی نقشی حیاتی در حصول اطمینان از اینکه سازمان دارای افراد مناسبی است که به بهبود عملکرد کسب‌وکار کمک می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که ماموریت خود را انجام می‌دهد، ایفا می‌کنند.

 این بدان معنی است که متخصصان منابع انسانی باید اهداف و مقاصد آن را درک کنند. چگونه آنها می‌توانند به بهترین نحو به سازمان در دستیابی به این اهداف کمک کنند و چه اقداماتی به آنها اجازه انجام این کار را می‌دهد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی چارچوبی را فراهم می‌کند که شیوه‌های مدیریت و توسعه افراد را به اهداف و نتایج بلندمدت تجاری مرتبط می‌کند. این بر روی موضوعات درازمدت منابع در چارچوب اهداف یک سازمان و ماهیت در حال تحول کار تمرکز دارد. همچنین به سایر استراتژی ‌های مدیریت منابع انسانی، مانند پاداش یا عملکرد، می‌پردازد و نحوه ادغام آن‌ها در استراتژی کلی کسب‌وکار را تعیین می‌کند.

این برنامه مدیریت، کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که جنبه‌های مختلف مدیریت افراد با هم کار می‌کنند تا رفتار و جو مورد نیاز برای ایجاد ارزش و دستیابی به اهداف عملکرد را هدایت کنند. همچنین باتوجه به مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ، این برنامه بر مسائل بلندمدت افراد، تطبیق منابع با نیازهای آینده، و نگرانی های مقیاس بزرگ در مورد ساختار، کیفیت، فرهنگ، ارزش‌ها و تعهد تمرکز دارد. همچنین باید پاسخی به ماهیت در حال تکامل خود کار باشد.

رویکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی

رویکردهای مختلفی برای مدیریت منابع انسانی وجود دارد که از دیدگاه‌های مختلفی تعریف می‌شوند؛ تعدادی از این رویکردها عبارتند از:

 • رویکرد استراتژیک
 • رویکرد مدیریت
 • رویکرد منابع انسانی
 • رویکرد کالایی
 • رویکرد پیشگیرانه
 • رویکرد واکنشی
 • رویکرد سیستمی

انواع استراتژی مدیریت منابع انسانی

رویکرد مدیران ارشد برای حل بزرگترین مشکلات یک موسسه در استراتژی منابع انسانی تشریح شده است. استراتژی مذکور اهمیت استخدام، مشاوره مدیریت، پاداش، برنامه‌ریزی بلندمدت و فرهنگ کسب و کار را افزایش می‌دهد و به ورودی منابع انسانی در طول ایجاد خط مشی نیاز دارد.

در این قسمت با پنج استراتژی مختلف مدیریت منابع انسانی آشنا می‌شویم:

نیازهای آموزشی و توسعه را می‌توان به روش‌های مختلفی برآورده کرد. یکی از رویکردها این است که کارفرما برای ارتقای مهارت‌های کارکنان به آن‌ها پول بپردازد. این ممکن است شامل فرستادن کارمند برای گذراندن دوره‌ها یا گواهینامه‌ها باشد، یا ممکن است از طریق آموزش در حین کار انجام شود. بسیاری از نیازهای آموزشی و توسعه را می‌توان از طریق تکنیک‌های مقرون به صرفه برآورده کرد.

هر بار که استخدام می‌کنید باید از دیدگاه استراتژیک به الزامات نگاه کنید. به عنوان مثال، اگر سازمان شما چندین سرپرست دارد که به سن بازنشستگی نزدیک می شوند، استراتژی استخدام شما باید شامل استخدام کارکنانی باشد که توانایی ایفای نقش نظارتی در آینده نزدیک را داشته باشند.

بسیاری از سازمان‌ها به بیرون از مجموعه کارکنان خود نگاه می‌کنند و برای مهارت‌های خاصی قرارداد می‌بندند. این به ویژه برای انجام کارهای خاص و تخصصی که نیازی به کار تمام وقت مداوم ندارند مفید است. به عنوان مثال، حقوق و دستمزد ممکن است توسط یک سازمان خارجی به جای یک کارمند انجام شود، یک پروژه کوتاه مدت ممکن است با استفاده از یک مشاور انجام شود، یا تخصص خاصی مانند مشاوره حقوقی ممکن است از یک منبع خارجی خریداری شود.

فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی ممکن است به استراتژی‌های غیرمستقیم منجر شود که فراتر از سازمان شما هستند. با همکاری با سازمان‌های دیگر، ممکن است در مواجهه با کمبود مهارت‌های خاص، موفقیت بهتری کسب کنید.

اگر ارزیابی شما نشان می‌دهد که مهارت‌ها در سازمان شما بیش از حد وجود دارد و یا به عبارتی با انبوه کارکنان در حوزه‌های مختلف مواجه باشید، گزینه‌های مختلفی برای کمک به تنظیم وجود دارد.

مدل‌های استراتژی منابع انسانی

رهبران منابع انسانی از یک مدل منابع انسانی برای تعریف نحوه انجام منابع انسانی با توضیح موارد زیر استفاده می‌کنند:

 • عملکردها و فرآیندهای کلیدی منابع انسانی
 • نقش ها و مسئولیت های منابع انسانی مورد نیاز برای مدیریت کار منابع انسانی
 • اصول اهداف، استانداردها و پاسخگویی منابع انسانی

همانطور که دنیای کار تکامل یافته است، عملکرد منابع انسانی نیز تکامل یافته است. منابع انسانی که ریشه در مدیریت خط ‌مشی دارد، در طول سال‌ها گسترش یافت تا روی شیوه‌های استراتژیک مدیریت منابع انسانی تمرکز کند و جایگاهی در میز مدیریت ارشد کسب کند.

نحوه ایجاد استراتژی منابع انسانی

ایجاد یک استراتژی منابع انسانی، که به معنای نگاه دقیق به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان می‌باشد، برای هر کسب و کاری متفاوت است، اما اکثر آن‌ها این مراحل را دنبال می‌کنند:

 1.  کسب و کار و اهداف آن را درک کنید
 2.  مهارت‌های کارکنان را ارزیابی کنید
 3.  تجزیه و تحلیل شکاف انجام دهید
 4.  استراتژی استعداد را ارزیابی کنید
 5.  کارکنان موجود را توسعه دهید
 6.  گردش مالی را محدود کنید
 7.  برای جانشینی از قبل برنامه‌ریزی کنید
 8.  به تجزیه و تحلیل تکیه کنید
 9.  بیانیه ماموریت و چشم انداز ایجاد کنید

نقش راهکارهای نرم‌افزاری در راستای استراتژی منابع انسانی

همانطور که در این مقاله اشاره شد، از اهداف اصلی تعیین استراتژی منابع انسای در سازمان، افزایش میزان بهره‌وری کارمندان در جهت رشد و تعالی سازمان به منظور رسیدن به اهداف کلان است. از همین رو ضروری است که سازمان‌ها وضعیت کارمندان خود را به صورت مستمر ارزیابی کرده و در راستای بهبود عملکرد آن‌ها قدم بردارند.

جهت نیل به این اهداف سازمانی و طراحی استراتژی‌های مناسب می‌توان از ابزارهایی مانند سامانه منابع انسانی، برای بدست آوردن اطلاعات لازم استفاده کرد. سامانه مدیریت منابع انسانی سجایانگار با بهره‌گیری از ماژول‌های مختلف در زمینه ارزیابی عملکرد و سنجش کارمندان، امکان پیاده‌سازی بهترین استراتژی را با توجه به اهداف کلی سازمان تعریف کرده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این سامانه با ما در ارتباط باشید.

اشتراک گذاری مطلب :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *