محدوده پروژه‌های معماری سازمانی

در یک سازمان افراد با توجه به جایگاه خود از زوایای گوناگون به سازمان می‌نگرند. برخی از افراد در پست مدیریت، استراتژی رقابتی را برای سازمان تجویز می‌نمایند، گروهی دیگر مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار را عامل موفقیت یک مجموعه می‌دانند و دسته‌ای دیگر نیز سامانه‌های نرم‌افزاری را برای مکانیزه کزدن فرآیندها طراحی می‌نمایند. تحلیل معماری در یک سازمان، یک ساختار منطقی برای طبقه‌بندی و سازماندهی ابعاد مختلف یک سازمان را ارائه می‌دهد.

مدل‌ها و چارچوب‌های متنوعی در حوزه معماری سازمانی به کار گرفته می‌شود؛ سجایانگار با توجه به تجربیات گذشته و همچنین مبتنی بر مدل‌های مرجع این حوزه، از یک مدل چهار سطحی برای تحلیل و طراحی معماری مطابق با شکل زیر استفاده می‌کند.

مدل نقش آفرینی

مدل نقش‌آفرینی

معماری سیستم اطلاعات

معماری سیستم اطلاعاتی

معماری فرآیندی

معماری فرآیندی

معمار تکنولوژی

معماری تکنولوژی

شرحی از معماری سازمانی یک شرکت

روش‌شناسی کلان پروژه‌های معماری سازمانی

پروژه‌های معماری سازمانی شامل سه گام اصلی هستند. این ترتیب در گام اول تحلیلی از معماری وضع موجود سازمان و کسب‌وکار انجام می‌شود. گام دوم پروژه ناظر به بازطراحی معماری است و در نهایت گام سوم نقشه راه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب تدوین خواهد شد.

وضعیت فعلی سازمان و وضعیت بهبود یافته با در نظر گرفتن بحث معماری سازمانی

تحلیل معماری وضع موجود

بازطراحی معماری مطلوب

تدوین نقشه‌راه

مشاوره طراحی معماری

همکاران ما در سجایانگار در زمینه ارائه مشاوره معماری سازمانی فعالیت می‌کنند. آن‌ها با ارائه سطوح مختلف از جمله معماری فرآیندهای ماموریتی، معماری داده‌ها، معماری برنامه‌های کاربردی و معماری فناوری اطلاعات، تلاش دارند چهارچوب سازمانی را در کسب و کار شما تشکیل دهند. این کار با کمک روش‌های تجزیه و تحلیل کسب و کار انجام می‌شود. کار با دریافت چشم‌اندازی از کسب‌وکار، تعریف حوزه کاری و اخذ مجوزها آغاز  می‌شود. سپس با ارائه راه‌حل‌ها و فرصت‌ها، برای پیاده‌سازی برنامه‌های پیش روی سازمان ادامه می‌یابد. ارائه برنامه کاربردی جهت معماری داده و انتقال اطلاعات به این برنامه‌ها در قدم بعدی قرار دارد. حال در اقدامات نهایی کنترل پیاده‌سازی و مدیریت تغییرات معماری انجام خواهد شد.

“سیستم پیچیده‌ای که کار می‌کند همواره از یک سیستم ساده تکامل یافته است.”

 

جهت دریافت مشاوره برای بهبود کسب و کار خود با ما در ارتباط باشید!

خدمات مشاوره پیاده‌‎سازی معماری

بخش‌های مختلف معماری دارای ورودی‌ها مختلفی که توسط تحلیلگر کسب و کار گردآوری شده و در قالب‌های آنالیز کسب‌وکار به پیشبرد اهداف سازمان و افزایش بهره‌وری آن می‌انجامد. ما در سجایانگار به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان تلاش داریم کسب و کار شما را آنالیز نموده و از جمله دیگر خدماتی که همکاران ما در حوزه معماری ارائه می‌دهد می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

مراحل طی شده برای دستیابی به معماری سازمان

شناسایی و تحلیل
معماری کسب‌وکار

شناسایی و تحلیل
معماری کسب‌وکار

شناسایی و تحلیل
معماری کسب‌وکار

شناسایی و تحلیل
معماری کسب‌وکار

شناسایی و تحلیل
معماری کسب‌وکار

شناسایی و تحلیل معماری کسب‌وکار

معماری کسب‌وکار پیش نیازی برای معماری در سایر موضوعات است. این معماری به دنبال تبیین ساختار و چارچوب مدل کسب‌وکار و خدمات سازمان است. معماری خدمات به دنبال تعیین ارزش مورد انتظار هر کدام از ذی‌نفعان است و نشان می‌دهد که چگونه یک کسب‌وکار با اهداف و راهبردهای کلان خود همسو می‌شود. معماری مأموریتی نحوه تحقق اهداف راهبردی سازمان را در تناظر با ذی‌نفعان مختلف از طریق به کارگیری روش‌های کلیدی درونی و در تعامل با همکاران اصلی تبیین می نماید.

بررسی ساختار سازمانی و موقعیت‌های مکانی

تحلیل چشم انداز و مأموریت

بررسی اهداف و مقاصد شرکت

شناسایی ارزش‌های محوری در صنعت

شناسایی خدمات کسب‌وکار

تحلیل فاکتورهای ارزش آفرین راهبردی

شناسایی ارزش‌ها (value in use) عناصر فعال

شناسایی نظام مسائل در تناظر با گروه‌های مخاطبان و مشتریان

شناسایی عناصر فعال در حوزه صنعت

تحلیل شکاف دامنه معماری کسب‌وکار