ارتباط با ما

تهران. نارمک. دانشگاه علم و صنعت ایران. ساختمان مرکز پژوهش علم و صنعت . طبقه اول . اتاق 27

دفتر مرکزی: 02173227838          دفتر پشتیبانی : 02191015330           دفتر فروش: 02173227835

INFO@SAJAYANEGAR.IR

فکس: 02145812764

کدپستی:13114-16846