نرم افزار BPMS

نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار به شرکت‌ها کمک می‌کند تا مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و وظایف را طراحی، مدل سازی، اجرا، خودکارسازی و بهبود بخشند که پس از تکمیل، به یک هدف سازمانی دست یابند. BPMS، محصول فناوری است که از مدیریت فرآیند کسب‌وکار (BPM) پشتیبانی می‌کند، رشته‌ای که هدف آن بهبود فرآیندهای کسب‌وکار است.
از آن ‌جاییکه فرآیندهای جاری در صنایع و کسب‌وکارهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، نرم افزار سیستم‌سازی کسب‌وکار سجایانگار با رعایت اصول پایه‌ای مدیریت فرایند، قابلیت سفارشی‌سازی و انطباق بر فرایندهای سازمان شما را دارد. این سامانه با توجه به تبیین نیاز صورت گرفته، می‌تواند نیازهای فعلی شرکت شما را در این حوزه برآورده سازد و به تبع آن پاسخ متناظر آن را در سطح عملیاتی تشریح کند.

مزایای نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار سجایانگار

دسترسی کنترل شده به داده‌ها

این سامانه این امکان را می‌دهد تا با اعمال مجوزهایی از سوی مدیریت، کاربران به بخش‌خای کنترل‌ شده‌ای از اطلاعات درون سازمان دسترسی داشته باشند. این مزیت نه تنها امنیت اطلاعات را تضمین می‌کند، بلکه دسترسی کاربران را آسان می‌کند.

پلتفرمی یکپارچه برای کل شرکت

این سامانه این امکان را می‌دهد تا با اعمال مجوزهایی از سوی مدیریت، کاربران به بخش‌خای کنترل‌ شده‌ای از اطلاعات درون سازمان دسترسی داشته باشند. این مزیت نه تنها امنیت اطلاعات را تضمین می‌کند، بلکه دسترسی کاربران را آسان می‌کند.

تحول دیجیتال

این سامانه این امکان را می‌دهد تا با اعمال مجوزهایی از سوی مدیریت، کاربران به بخش‌خای کنترل‌ شده‌ای از اطلاعات درون سازمان دسترسی داشته باشند. این مزیت نه تنها امنیت اطلاعات را تضمین می‌کند، بلکه دسترسی کاربران را آسان می‌کند.

اتوماسیون گردش کار

این سامانه این امکان را می‌دهد تا با اعمال مجوزهایی از سوی مدیریت، کاربران به بخش‌خای کنترل‌ شده‌ای از اطلاعات درون سازمان دسترسی داشته باشند. این مزیت نه تنها امنیت اطلاعات را تضمین می‌کند، بلکه دسترسی کاربران را آسان می‌کند.

روی گزینه ها کلیک کنید

درخواست دمو نرم‌افزار bpms سجایانگار

از دیدگاه موفقیت سازمانی، مهمترین اهداف سامانه BPMS را ایجاد مزایای رقابتی برای سازمان، ایجاد اطمینان از کیفیت محصولات و خدمات و جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه راه‌حلی مناسب‌تر از راه‌حل‌های ارائه شده توسط رقیبان سازمان تشکیل می‌دهند. باتوجه به پیچیدگی فرایندهای کسب‌وکار در صنایع امروزی، خرید BPMS، جهت مدیریت این فرایندها در بازار امروز امری ضروریست.

پیشنمایش از محیط نرم افزار مدیریت کسب و کار سجایانگار

اجزای اصلی نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار سجایانگار

روی تب ها کلیک کنید

پیش نمایشی از محیط نرم افزار