سجایانگار، ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات

راهکارها

خدمات

دانشگاه علم و صنعت ایران به پشتوانه اعضای محترم هیات علمی به عنوان منبع دانش روز دنیا و توان حرفه‌ای دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان قادر به ارائه خدمات یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه‌های طراحی، توسعه، پشتیبانی و مشاوره می‌باشد. دارا بودن 15 دانشکده، 12 پژوهشکده، 13 مرکز تحقیقاتی و 9 قطب علمی، این مرکز را در جمع سه دانشگاه برتر فنی- مهندسی قرار داده است. این توانمندی‌ها ظرفیت ارائه خدمات تخصصی به نیازهای فنی- مهندسی کشور را ممکن ساخته است.

سجایانگار یک مجموعه دانش بنیان دانشگاهی است که با تلاش مشترک اساتید و دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت شکل گرفته و تمرکز خود را بر تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های پیچیده قرار داده است.

ارزش‌های پیشنهادی سجایانگار