همآور؛ سامانه تعاملی سازمانی

Social Enterprise System

معرفی راهکار

شبکه‌های اجتماعی فناوری‌هایی هستند که امکان خلق و اشتراک‌گذاری اطلاعات، ایده‌ها، نظرات، علایق و … را در قالب جوامع و شبکه‌های مجازی فراهم می‌کنند. ماهیت تعاملی در بستر وب 2.0 کاربران را قادر ساخته که خود به ایجاد و خلق محتوا اقدام نمایند، آن را ساماندهی و تنظیم کنند، دیگران را در اطلاعات و داشته‌های خود شریک و سهیم سازند، یا به انتقاد و تغییر بپردازند. موارد یاد شده از دلایل همه‌گیر شدن این پدیده اجتماعی-فناورانه است. در کنار شبکه‌های اجتماعی عمومی، شبکه‌های تخصصی نیز رشد کرده‌اند. این شبکه‌ها حول اهداف مشخص و جامعه مخاطب خاص شکل گرفته‌اند؛ مانند شبکه لینکدین که به‌صورت تخصصی بر حوزه مشاغل و کسب‌وکار تمرکز دارد و یا انواع جامعه‌ها و تالارهای گفتگو ایجاد شده حول فناوری‌های خاص. جمع شدن افراد متخصص و بازیگران فعال در یک حوزه خاص در بستر شبکه‌ اجتماعی و تعاملات متقابل کمک بسیاری در جهت رشد آن حوزه تخصصی و بازیگران مربوط دارد.

شبکه تعاملی سازمانی

همراه با تحولات جهانی در ایران نیز از مفهوم شبکه و رسانه اجتماعی بسیار استقبال شد و حتی نمونه‌های داخلی این شبکه‌ها توسعه پیدا نمود. ولی با این وجود جای خالی شبکه‌های تخصصی در کشور احساس می‌شود. شبکه‌هایی که حول موضوعات مشخص شکل گرفته و بستر تعاملات بازیگران مربوط را فراهم نماید. سامانه‌ تعاملی سازمانی، یک محیط کار مجازی شامل ابزارهای نرم‌افزاری جهت انجام امور سازمان به صورت گروهی است.

همآور به عنوان یک پلتفرم در محور تعاملات سازمان قرار می‌گیرد و با بهره‌گیری از کارکردهای خود کسب‌وکار و عملیات محوری را متمرکز می‌کند. این سامانه همچنین بستری جهت توسعه ارتباطات خارج سازمان با مشتریان و مخاطبان کسب‌وکار نیز فراهم می‌کند.

مزایای کلیدی همآور

مزایای همآور

کارکردهای همآور

کارکردهای هماور

تجربه مشتری

تصاویری از محیط نرم‌افزار

گواهی سامانه تعاملی سازمانی (همآور)

گواهی سامانه هماور

سامانه همآور سجایانگار، ابزاری برای تعامل بهتر در سازمان