نمایشگاه هفته پژوهش امسال به دلیل محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا به صورت مجازی برگزار شد. به این منظور سامانه سافا جهت ثبت و معرفی دست‌آوردهای پژوهشگران کشور به کار گرفته شد.

سجایانگار هم مطابق با روال هر سال در این نمایشگاه حضور پیدا کرده و محصولات و خدمات خود را ارائه نموده است. همچنین دو محصول جدید سجایانگار در این نمایشگاه معرفی شد؛ سامانه هوش تجاری سجایانما (BI) راهکاری جامع با هدف تحلیل داده و تولید داشبوردهای مدیریتی است و همچنین سیستم مدیریت سرمایه انسانی محصول جدید سجایانگار است که بر مدیریت فرآیندهای سرمایه انسانی در سازمان‌ها تمرکز دارد.

در ایام نمایشگاه محصولات و فناوری‌های ارائه شده توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف ارزیابی شدند که راهکارهای جدید سجایانگار حائز مجوز TRL رتبه 8 شدند.