حضور سجایانگار در نمایشگاه مجازی هفته پژوهش سال 99

هفته پژوهش 99

نمایشگاه هفته پژوهش امسال به دلیل محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا به صورت مجازی برگزار شد. به این منظور سامانه سافا جهت ثبت و معرفی دست‌آوردهای پژوهشگران کشور به کار گرفته شد.

سجایانگار هم مطابق با روال هر سال در این نمایشگاه حضور پیدا کرده و محصولات و خدمات خود را ارائه نموده است. همچنین دو محصول جدید سجایانگار در این نمایشگاه معرفی شد؛ سامانه هوش تجاری سجایانما (BI) راهکاری جامع با هدف تحلیل داده و تولید داشبوردهای مدیریتی است و همچنین سیستم مدیریت سرمایه انسانی محصول جدید سجایانگار است که بر مدیریت فرآیندهای سرمایه انسانی در سازمان‌ها تمرکز دارد.

در ایام نمایشگاه محصولات و فناوری‌های ارائه شده توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف ارزیابی شدند که راهکارهای جدید سجایانگار حائز مجوز TRL رتبه 8 شدند.

اشتراک گذاری مطلب :