سیستم مدیریت دانش تعاملی

(Knowledge Management System (KMS 2.0

معرفی راهکار

جمع‌آوری و و بهره‌برداری از دانش نهفته، مشکل دردناک بسیاری از سازمان‌ها در چند دهه گذشته بوده است. مدیران ارشد برای پرداختن به این مشکل دردناک، ساعت‌های بی‌شماری را صرف استراتژی‌های مدیریت دانش کرده و هزینه زیادی برای نرم‌افزارهای این حوزه پرداخته‌اند، اما همواره موفقیت چشم‌گیری نداشته‌اند. سامانه مدیریت دانش تعاملی در راستای حل این مشکل طراحی و توسعه یافته است.

ظهور سامانه‌های تعاملی و اجتماعی، جمع‌آوری و بهره‌برداری از تجربه، تخصص و دانش افراد سازمان را آسان‌تر و سریع‌تر نموده‌ است؛ بدین صورت که فرآیند ثبت و جمع‌آوری دانش به عنوان یک کار اضافی قلمداد نمی‌شود، بلکه به عنوان یک رخداد خودکار صورت می‌پذیرد.

در سامانه مدیریت دانش تعاملی، دانش سازمان به شیوه‌ای قابل کشف و جستجو، ذخیره و سازماندهی می‌شود.

سامانه‌ مدیریت دانش تعاملی شامل ابزارهای ارزیابی نیز می‌باشد و کاربران را قادر می‌سازد تا کیفیت دانش و اطلاعات موجود در سامانه را ارزیابی کنند‌.

سیستم مدیریت دانش تعاملی

در سامانه مدیریت دانش تعاملی، دانش سازمان به شیوه‌ای قابل کشف و جستجو، ذخیره و سازماندهی می‌شود. سامانه‌ مدیریت دانش تعاملی شامل ابزارهای ارزیابی نیز می‌باشد و کاربران را قادر می‌سازد تا کیفیت دانش و اطلاعات موجود در سامانه را ارزیابی کنند‌.
kms2.0

مزایای کلیدی KMS 2.0

مزایای سامانه مدیریت دانش تعاملی
مزایای سامانه مدیریت دانش تعاملی

کارکردهای KMS 2.0

مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

تالار گفتگو

تالار گفتگو

داشبورد

داشبورد مدیریتی

جستجو

جستجو پیشرفته

هسته دانشی

هسته دانشی

دانشنامه

دانش‌نامه

بازیوارسازی

بازی وارسازی

پروفایل

پروفایل

تصاویری از محیط نرم‌افزار

سیستم مدیریت دانش تعاملی سجایانگار، ابزار ارتباطی سازمان شما