جلسه آموزش کاربری سیما

جلسه آموزش کاربری سامانه سیما برای آزمایشگاه‌های عضو شبکه تشیخص آزمایشگاهیان در تاریخ 1 مهر 1398 برگزار شد.
در این جلسه مسئولان فنی و کارشناسان آزمایشگاه‌های ویلسون، الزهرا، شهرری، اتحاد و علی اصغر حضور داشتند.

اشتراک گذاری مطلب :
آخرین دیدگاه‌ها