آغاز پروژه تحلیل و بازطراحی معماری نظام حل اختلاف جمهوری اسلامی ایران

در همه کشورها محاکم دادگستری اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات و دعاوی هستند و رسیدگی به بسیاری از دعاوی بالاخص دعاوی کیفری به دلیل اهمیت آن در تضمین و حفظ امنیت و نظم عمومی و پایداری ساختارهای اجتماعی به مراجع دادگستری واگذار شده است. لیکن، علاوه بر سازوکار رسمی و قضایی، سازوکارهای دیگری نیز در اغلب کشورها وجود دارد که از طریق آن‌ها به اشکال سنتی و مدرن به اختلافات رسیدگی می‌شود. در اصطلاح مرسوم، به این سازوکارها «شیوه‌های جایگزین رسیدگی به دعاوی» گفته می‌شود و شامل روش‌های مختلفی از قبیل مذاکره، سازش یا مصالحه، میانجیگری، داوری یا حکمیت فردی و گروهی است.

شوراهای حل اختلاف و سایر نهادهای رسمی، ظرفیت گسترده‎ای برای کاهش پرونده‌های قضایی دارند که می‌بایست با استفاده از پژوهش‌های علمی، الگوبرداری از کشورهای موفق در پیاده‌سازی روش‌های جایگزین حل اختلاف و تجربیات حاصل‌شده در کشور، ضمن شناسایی این ظرفیت‌ها، رویه‌های موجود را اصلاح و کارآمدی آن را افزایش داد. استفاده صحیح و کارا از بستر نهادهای رسمی و شبه قضایی سبب خدمت‌رسانی بهتر به آحاد جامعه و بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت خدمات قضایی در کشور خواهد شد. تحلیل و ارزیابی همه جانبه ساختار شوراهای حل اختلاف کشور نیازمند ارزیابی و بازطراحی معماری سازمانی این نهاد می‌باشد.

در این راستا پروژه‌ای با عنوان «تحلیل و بازطراحی معماری سازمانی نظام حل اختلاف» با مرکز توسعه حل اختلاف تعریف شده است. پروژه حاضر به صورت همکاری مشترک با دانشگاه‌ علم و صنعت ایران و با مدیریت آقای دکتر رسولی  انجام می‌شود.

امید است انجام این مطالعه گامی در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی باشد.

تاریخ خبر: 1399/07/20

اخبار بيشتر

Integrated laboratory management system of SajayaNegar among selected industrial projects of universities and research institutes

سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاه سجایانگار در میان طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در سال 1400

 دکتر محمدرضا رسولی، عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیرعامل شرکت سجایانگار با همکاری دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و سایر دانشگاه‌های برتر کشور، این سامانه را با هدف بهبود مدیریت اطلاعات در آزمایشگاه‌های کشور طراحی و پیاده‌سازی کرده‌اند. این سامانه، اولین محصول نرم‌افزاری تحت

Human capital management system

آشنایی با متدولوژی های توسعه نرم افزار

قابلیت پاسخگویی سریع نسبت به تغییرات محیطی امروزه به عنوان یکی از توانایی‌های استراتژیک شرکت‌ها حائز اهمیت است. این موضوع موجب شده‌است تا رودیکردی تازه در تولید با نام تولید چابک ظهور پیدا‌کند. چابکی مداوم و پایدار به عملکرد کارکنان و سازمان، ارزش محصول و خدمات و تغییر دائم در زمینه‌

organizational social nertwork

10 مورد از برترین ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی سجایانگار چیست؟

  شبکه اجتماعی سازمانی چیست؟   شبکه اجتماعی سازمانی توسعه یافته توسط متخصصان و کارشناسان شرکت سجایانگار یک نرم افزار تحت وب است که بر روی دامنه خصوصی مجموعه شما نصب می شود و تنها عضویت کارکنان و ذی نفعان شرکت شما در آن پذیرفته می شود. سامانه های تحت