آغاز پروژه ارزیابی بلوغ فرآیندی شرکت گاز آذربایجان شرقی

در بسياری از سازمان‌ها، فرآیندهای در حال اجرا در جریان کاری سازمان نهادینه شده است و کارکنان سازمان، مدل‌های ذهنی، فرضيات گذشته و درک خود از روش انجام کارها را به عنوان فرآیند تلقی می‌کنند. تمامی کارکنان سازمان بایستی بينش فرآیندی مشترکی با  «نگاه فرآیندی» مبتنی بر یکدیگر داشته باشند تا سازمان بتواند در راستای تحقق اهداف راهبردی خود حرکت کند. سازمان‌ها نياز به روش جامعی برای ارزیابی نحوه اجرای فرآیندهای سازمان به منظور تعيين عوامل مؤثر در پياده‌سازی برنامه‌های سازمانی دارند که علاوه بر آگاهی از عوامل مؤثر، نقشه راهی به منظور بهبود مورد نياز در سازمان در راستای تحقق برنامه‌ها و چشم‌اندازهای سازمان ارائه دهد. به‌منظور سنجش و ارزیابی مفاهيم و موضوعات مختلف، معمولاً ساز و کار و روش مشخصی وجود دارد تا تمامی جوانب سنجش را در نظر گيرد. بلوغ فرآیند نيز از این قاعده مستثنا نبوده و برای ارزیابی سطح بلوغ فرآیندها، مکانیسم مشخصی وجود دارد.

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در راستای نيل به اهداف و چشم‌اندازهای ترسیم‌شده خود در حال فعاليت بوده و در چند سال اخیر توانسته اقدامات قابل ملاحظه‌ای در حوزه مدیریت فرآیندهای سازمانی انجام دهد. در حال حاضر مدیریت این سازمان قصد پیاده‌سازی مدل‌های ارزیابی بلوغ فرآیندی را با هدف شناسایی ضعف‌ها و ارتقای کارایی و اثربخشی فرآیندهای خود دارد.

در این راستا پروژه‌ای با عنوان «ارزیابی سطح بلوغ مدیریت فرآیندها در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی» تعریف شده است. پروژه حاضر به صورت همکاری مشترک با دانشگاه‌ علم و صنعت ایران و با مدیریت اقای دکتر رسولی و دکتر پیشوایی انجام می‌شود.

امید است تدوین این سند گامی در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی باشد.

اخبار بيشتر

Integrated laboratory management system of SajayaNegar among selected industrial projects of universities and research institutes

سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاه سجایانگار در میان طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در سال 1400

 دکتر محمدرضا رسولی، عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیرعامل شرکت سجایانگار با همکاری دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و سایر دانشگاه‌های برتر کشور، این سامانه را با هدف بهبود مدیریت اطلاعات در آزمایشگاه‌های کشور طراحی و پیاده‌سازی کرده‌اند. این سامانه، اولین محصول نرم‌افزاری تحت

Human capital management system

آشنایی با متدولوژی های توسعه نرم افزار

قابلیت پاسخگویی سریع نسبت به تغییرات محیطی امروزه به عنوان یکی از توانایی‌های استراتژیک شرکت‌ها حائز اهمیت است. این موضوع موجب شده‌است تا رودیکردی تازه در تولید با نام تولید چابک ظهور پیدا‌کند. چابکی مداوم و پایدار به عملکرد کارکنان و سازمان، ارزش محصول و خدمات و تغییر دائم در زمینه‌

organizational social nertwork

10 مورد از برترین ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی سجایانگار چیست؟

  شبکه اجتماعی سازمانی چیست؟   شبکه اجتماعی سازمانی توسعه یافته توسط متخصصان و کارشناسان شرکت سجایانگار یک نرم افزار تحت وب است که بر روی دامنه خصوصی مجموعه شما نصب می شود و تنها عضویت کارکنان و ذی نفعان شرکت شما در آن پذیرفته می شود. سامانه های تحت