مدیریت فرآیند امری ضروری جهت ارتقای کیفیت سازمان است

مشاوره مدیریت فرآیند

فرآيندها، بنيان سيستم و سازمان هر مجموعه‌ای را تشکيل داده و ارزش‌های تدارک دیده شده در سازمان را به ذينفعان و مخاطبان مي‌رسانند. از سوئي ديگر بازطراحي، بهبود مستمر و همسوسازی فرایندها در راستای رسالت و مأموریت سازمان، تضمین کننده نيل به چشم انداز مطلوب مي‌باشد.
امروزه با توجه به اهمیت حفظ توان رقابتی سـازمان، کمبود منـابع و در نتیجـه لزوم کاهش هزینه‌ها، سازمان‌هایی موفق‌تر عمل می‌کنند که اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت‌هاي خود قرار دهند. این مسئله بیش از پیش اهمیت رویکرد فرایندي، ارزیابی بلوغ فرایند و نظارت کافی و به موقع بر فرایندهاي سازمان‌ها را خصوصاً در شرکت‌هاي بزرگ، آشکار می‌سازد. سازمان‌ها با ارزیابی مستمر عملکرد بر مبناي فرایندها و بهره‌گیری از سیستم مدیریت فرایند می‌توانند نقاط قوت و ضعف فرایندهاي خود را شناسایی کنند و نیز با بررسی چالش‌ها و فرصت‌هاي محیطی زمینه را براي بهبود عملکرد و بهره‌وري بیشتر فراهم آورند.
تیم سجایانگار، با شناسایی فرایندهای سازمان شما، با استفاده از مدلسازی فرایندی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود و ارتقا سطح کیفیت سازمان، به بازطراحی فرایند جاری، اجرا و پایش آن می‌پردازد؛ بنابراین جهت بهره‌مندی از خدمات مشاوره مدیریت فرایندها، با تیم ما در ارتباط باشید.

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) از روش‌هایی برای کشف، مدل سازی، تجزیه و تحلیل، اندازه‌گیری، بهبود و بهینه‌سازی استراتژی و فرایندهای کسب و کار استفاده می‌کند. در حالی که گاهی اوقات با مدیریت کار و پروژه اشتباه گرفته می‌شود، دامنه آن گسترده‌تر از این موضوعات مجاور است. مدیریت وظیفه بر وظایف فردی متمرکز است در حالی که BPM کل فرایند انتها به انتها را مشاهده می‌کند. مدیریت پروژه به یک حوزه کاری یک بار اشاره دارد در حالی که BPM به طور خاص بر روی فرایندهایی تمرکز دارد که قابل تکرار هستند. از طریق بازمهندسی فرایند به طور مستمر، سازمان‌ها می‌توانند جریان کلی کار خود را ساده‌سازی کنند که منجر به افزایش کارایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود.
مجموعه‌های مدیریت فرآیند با ترکیب تجزیه و تحلیل پیشرفته، نظارت بر فعالیت و قابلیت‌های مدیریت تصمیم می‌توانند افراد، سیستم‌ها و اطلاعات و مواد را برای دستیابی به نتایج تجاری هماهنگ کنند. در نتیجه، آنها به ویژه در تسریع استراتژی‌های تحول دیجیتال مفید بوده اند.

خدمات مشاوره مدیریت فرآیند

راه‌حل‌های BPM ارزش سازمانی را از طریق بهبود فرآیند افزایش می‌دهند و مزایای متعددی را به همراه دارد. برخی از این موارد عبارتند از:

روش پیشنهادی سجایانگار جهت بهبود فرآیندهای سازمان

افزایش بهره‌وری و
صرفه‌جویی در هزینه

ایجاد فرایندهای
مقیاس‌پذیرتر

شفافیت بیشتر

کاهش وابستگی
به تیم‌های توسعه

مشاوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار

جهت ارائه خدمات مشاوره، ابتدا به تجزیه و تحلیل معماری سیستم اطلاعاتی پرداخته می‌شود. تیم پروژه در اولین قدم، مدل‌های مرجع، قالب‌ها و ابزارهای مرتبط با معماری سرویس اطلاعاتی را انتخاب و آماده نموده، سپس توصیفی از سیستم اطلاعاتی موجود تهیه می‌کند. در ادامه با استفاده از داده‌های در دسترس، توصیفی از سیستم مطلوب و هدف ارائه می‌دهد. تیم پروژه با بررسی مولفه‌های طرح گذار و تحلیل شکاف‌های موجود در سیستم اطلاعاتی، نتایج فاز یک را برای جلب نظرات ذی‌نفعان منتشر کرده و پس از اعمال نقطه نظرات آن‌ها، معماری سیستم اطلاعاتی را نهایی می‌کند.
مراحل ذکر شده، اصول اساسی و پایه‌ طراحی معماری سیستم اطلاعاتی به شمار می‌آیند؛ بنابراین در سازمان‌های مختلف، باتوجه به نوع عملکرد، سیستم اطلاعاتی حال حاضر آن و اطلاعات جاری درون سازمان، معماری داده‌ها براساس نیازمندی‌ها طراحی و پیاده سازی خواهد شد.
تیم سجایانگار، با شناسایی نیازمندی‌های سازمان‌ها و تحلیل و ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی جاری در آن‌‌ها، به طراحی و بهبود معماری سیستم اطلاعاتی سازمان‌ها پرداخته و سبب ارتقا جایگاه این سازمان‌ها در بازار رقابتی امروز می‌شود.