روش‌شناسی کلان پروژه‌های مدیریت استراتژیک

در راستای پاسخگويی به نيازهای تبیین شده می‌بايست رويکرد مديريت راهبردی با تمرکز بر تبيين و تدقيق ماموريت (به خصوص پرداختن به وجوه مغفول مانده)، تدوين چشم‌انداز موفقيت و تدابير راهبردی مورد توجه قرار گيرد. سپس لازم است با توجه به مأموريت و چشم‌انداز تدوين شده نظام برنامه‌ريزی عملياتی که جاری‌سازی اهداف و مأموريت را در قالب برنامه‌های عملياتي تضمين کرده و قابليت پايش و کنترل اهداف و برنامه‌ها را ايجاد مي‌کند، طراحی شود. اتصال اين دو نظام در واقع نظام مديريت سازمان را مطابق به شکل زیر مهيا می‌کند. پروژه‌های مدیریت راهبردی در حوزه برنامه‌ریزی سازمان قراردارند.

بازنگری و اصلاح

برنامه ریزی

اجرا

کنترل

اهـــداف
عملیاتی

سنجه‌ها

عملیات

راهبردها

اهداف

مأموریت و
چشم انداز

تحلیل
درونی

تحلیل
بیرونی

چارت برنامه ریزی عملیاتی

خدمات مشاوره مدیریت استراتژیک

پیتر دراکر یکی از بزرگترین نظریه‌پردازان مدیریت در جهان می‌گوید: «مدیریت یعنی انجام درست کارهاست و رهبری انجام دادن کارهای درست است.»

می‌توان گفت که مشاوره استراتژی یافتن کارهای درست و نحوه انجام درست این کارها است. ما در سجایانگار به عنوان یک شرکت مشاوره تدوین برنامه استراتژیک، خدمات زیر را به مخاطبین خود ارائه می‌کنیم :

مشاوره استراتژیک

مشاوران استراتژیک با حضور در محیط سازمان و بررسی اطلاعات خام و بررسی اهداف ایجاد سازمان یا کسب و کار، تلاش دارند چشم‌انداز هدف تعیین شده را تبیین کرده و چشم‌اندازهای نهفته در سازمان را برای رسیدن به اهداف بیابند.

شناسایی روندهای مهم استراتژیک از دیگر وظایف مشاوره مدیریت استراتژیک است. شناسایی فرصت‌ها و روندها تأثیر بسیار زیادی در اتخاذ تصمیمات مدیران خواهد داشت چرا که با تجزیه و تحلیل تغییرات بازار و رفتار مصرف‌کننده می‌توان تکنیک‌های فروش و کسب درآمد را توسعه داد و یا اینکه آن‌ها را اصلاح نمایند.

ایجاد یک مزیت رقابتی از دیگر اهداف مشاوران است. آن‌ها با کمک تحلیل داده‌های خام از بازار و پتانسیل سازمان می‌توانند یک مزیت رقابتی ایجاد نمایند که باعث بهبود و گسترش کسب و کار می‌شود.

مشاوره مدیریت استراتژیک

یک مشاوره برای مدیریت بهتر مجموعه‌ی شما

شرکت مشاوره مدیریت استراتژیک

با توجه به ضرورت و اهمیت دریافت مشاوره استراتژی سازمان، امروزه شرکت‌های زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند. ما در سجایانگار به عنوان یک شرکت مشاوره استراتژیک، با اتکا بر روش‌های نوین مدیریت راهبردی این قابلیت را داریم که خدمات ارزیابی عملکرد و تبیین استراتژی کسب‌وکار را ارائه دهیم.

مزایای مشاوره استراتژیک

افزایش رقابت پذیری در صنعت و محیط کسب‌وکار

نیل به چابکی سازمان در مواجه با تغییرات محیطی

ایجاد دیدگاه مشترک ارزیابی و کنترل در میان هیئت مدیره و کارمندان

افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات برنامه ریزی شده

ایجاد اهداف کاملاً مشخص و قابلیت تمرکز سازمان در جهت نیل به آن اهداف