تحلیل داده

Data Analytics

پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، سبب رشد انفجاری در تولید داده و گردآوری و ذخیره‌سازی آن در دامنه‌های گوناگون شده است. همه روزه حجم عظیمی از داده‌ها در زمینه‌های مختلف تولید می‌شوند که قابلیت استخراج دانش ارزشمند از آن‌ها وجود دارد. داده کاوی عبارت است از فرایند استخراج این دانش ارزشمند نظیر اطلاعات پنهان، الگوها و روابط مشخص در حجم انبوهی از داده‌ها با دو هدف توصیف شرایط موجود و پیش‌بینی وقایع آینده بر اساس روند گذشته. در یک دهه اخیر، پیشرفت در سرعت و پردازش رایانه‌ها، این امکان را در اختیار ما گذاشته که به سمت تجزیه و تحلیل‌های خودکار، سریع و آسان حرکت کنیم و خود را از شیوه‌های دستی، وقت‌گیر و خسته‌کننده تحلیل اطلاعات آسوده سازیم.

عمده خدمات قابل ارائه در این بخش به شرح زیر است:

  • پیش‌بینی وقایع آینده بر اساس روند گذشته
  • شناسایی وقایعی با احتمال رخداد هم‌زمان
  • شناسایی الگوهای رفتاری کاربران
  • شناسایی خطا یا انحراف‌ها
  • شناسایی روند‌ها، رابطه‌ها و توالی‌ها
  • پایش شاخص‌های عملکردی (KPI)
  • مصور سازی داده‌ها (Data Visualization)
  • ارائه داشبوردهای مدیریتی (Business Intelligence)
data-mining

ارتباط مشاورین ما با شما و درخواست دمو!