تدوین نقشه راه توسعه تکنولوژی

در این مرحله پس از تبیین راهبردها و سیاست‌های کلان انتقال به وضع مطلوب، سناریوهای پیشنهادی انتقال ارائه شده و ریسک‌های هر کدام شناسایی می‌شود. در نهایت یکی از سناریوها جهت پیاده‌سازی در سازمان انتخاب می‌شود. سه اقدام عمده در این فاز به شرح زیر است:

  • تهیه سبد طرح/ پروژه‌های پیشنهادی فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای معماری تدوین شده به همراه برنامه زمانی و اولویت اجرا
  • تدوین معماری گذار به تفکیک چهار موضوع طراحی معماری (معماری مأموریتی، فرآیندی، سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات). در واقع معماری گذار ربط دهنده معماری موجود به معماری مطلوب می‌باشد.
  • مکانیزم‌های یکپارچه‌سازی و مدیریت سیستم‌های جاری و تعیین استراتژی مواجهه با سیستم‌های موجود (Legacy system)
  • مشاوره انتخاب زیرساخت‌های نرم‌افزاری

ارتباط مشاورین ما با شما و درخواست دمو!