معماری کلان راهبردی

تحلیل، طراحی و ارزیابی معماری کلان راهبردی

معماری راهبردی و مأموریتی پیش نیازی برای معماری در سایر موضوعات است. این معماری به دنبال تبیین ساختار و چارچوب اهداف و مأموریت‌های کسب‌وکار است. ایجاد انسجام و همسوئی بین اعضای سازمان،‌ تسهیل یادگیری در سازمان، پیوند دادن حال و آینده سازمان، کمک به رهبری مطلوب سازمان و معنابخشی به فعالیت‌های سازمان ازجمله کارکردهای ترسیم راهبرد مطلوب در سازمان می‌باشد.

عمده خدمات قابل ارائه در این بخش به شرح زیر است:

  • تحلیل ذی‌نفعان داخلی و خارجی
  • تحلیل زنجیره ارزش صنعت و کسب‌وکار (Value Chain Analysis)
  • تدوین مأموریت تفصیلی سازمان و کسب‌و‌کار (Mission)
  • تدوین چشم‌انداز موفقیت سازمان (Vision)
  • شناسایی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) صنایع
  • شناسایی محرک‌ها و مسیرهای کسب‌وکار
  • تدوین استراتژی‌ها کلان سازمانی
  • تدوین نقشه استراتژی مبتنی بر مدل کارت امتیاز متوازن (BSC)
  • تدوین شاخص‌ها و اهداف عملیاتی و شاخص‌های سنجش
strategic-analysis

تجربه مشتری

ارتباط مشاورین ما با شما و درخواست دمو!

اشتراک گذاری مطلب :
آخرین دیدگاه‌ها