کارکردهای سیما

کنترل کیفی هوشمند

مبتنی بر روش های کنترل کیفی آماری

 • امکان اعمال انواع روش‌های کنترل کیفیت (Westgard, Six Sigma, Sigma metric)
 • امکان جستجو بر اساس نام کنترل، تست و تاریخ
 • امکان ورود نتایج کلیه تست‌های یک نمونه کنترل
 • امکان اصلاح نتایج وارد شده با توجه به قوانین مربوط به هر یک از روش‌ها
 • نمایش خطا در صورت عدم رعایت قوانین مربوط به هریک از روش‌ها
 • امکان نمایش داده‌های مربوط به کنترل کیفیت یک تست
 • نمایش وضعیت جواب
 • دسترسی مستقیم به صفحه کنترل کیفیت هر تست
 • امکان ثبت علت عدم پذیرش نمونه
 • نمایش مقادیر Mean, CV, SD مجاز
 • امکان ترسیم نمودار حین ورود اطلاعات
 • محاسبه حدود کنترل به صورت دستی و خودکار
 • امکان نمایش چندین کنترل برای یک تست
 • امکان بررسی و مقایسه بیش از یک کنترل به طور همزمان (2کنترل، 4کنترل و…)
 • ارائه گزارشات بر اساس محدوده مورد نظر کاربر
 • امکان چاپ گزارشات
 • امکان انجام کنترل کیفیت برای تست‌های کیفی
 • امکان تعریف مقادیر Target, High, Low برای هر نمونه کنترل به تفکیک تست
 • کنترل کیفیت نتایج بر اساس نوسان زیستی و سنجشی

رویکردهای کنترل کیفی هوشمند

 • استفاده از رویکردهای داده‌کاوی برای پیش‌بینی هوشمند پاسخ منطقی با توجه به نتایج تست‌های با درجه همبستگی بالا
 • پیش‌بینی هوشمند ریسک کیفی برای هر نتیجه
 • اعلان‌های هوشمند به مسئول کنترل کیفی در مورد همبستگی نتایج اعلام شده
 • پیش‌بینی هوشمند نیاز به عملیات تعمیرات و نگهداری براساس تحلیل نتایج تجهیزات (Intelligent Condition based Monitoring)