کنترل کیفی

کارکردهای سیما

کنترل کیفی هوشمند

مبتنی بر روش های کنترل کیفی آماری

  • امکان اعمال انواع روش‌های کنترل کیفیت (Westgard, Six Sigma, Sigma metric)
  • امکان جستجو بر اساس نام کنترل، تست و تاریخ
  • امکان ورود نتایج کلیه تست‌های یک نمونه کنترل
  • امکان اصلاح نتایج وارد شده با توجه به قوانین مربوط به هر یک از روش‌ها
  • نمایش خطا در صورت عدم رعایت قوانین مربوط به هریک از روش‌ها
  • امکان نمایش داده‌های مربوط به کنترل کیفیت یک تست
  • نمایش وضعیت جواب
  • دسترسی مستقیم به صفحه کنترل کیفیت هر تست
  • امکان ثبت علت عدم پذیرش نمونه
  • نمایش مقادیر Mean, CV, SD مجاز
  • امکان ترسیم نمودار حین ورود اطلاعات
  • محاسبه حدود کنترل به صورت دستی و خودکار
  • امکان نمایش چندین کنترل برای یک تست
  • امکان بررسی و مقایسه بیش از یک کنترل به طور همزمان (2کنترل، 4کنترل و…)
  • ارائه گزارشات بر اساس محدوده مورد نظر کاربر
  • امکان چاپ گزارشات
  • امکان انجام کنترل کیفیت برای تست‌های کیفی
  • امکان تعریف مقادیر Target, High, Low برای هر نمونه کنترل به تفکیک تست
  • کنترل کیفیت نتایج بر اساس نوسان زیستی و سنجشی

رویکردهای کنترل کیفی هوشمند

  • استفاده از رویکردهای داده‌کاوی برای پیش‌بینی هوشمند پاسخ منطقی با توجه به نتایج تست‌های با درجه همبستگی بالا
  • پیش‌بینی هوشمند ریسک کیفی برای هر نتیجه
  • اعلان‌های هوشمند به مسئول کنترل کیفی در مورد همبستگی نتایج اعلام شده
  • پیش‌بینی هوشمند نیاز به عملیات تعمیرات و نگهداری براساس تحلیل نتایج تجهیزات (Intelligent Condition based Monitoring)
اشتراک گذاری مطلب :
آخرین دیدگاه‌ها