کارکردهای سیما

مدیریت پذیرش

 • فراخوانی اطلاعات بیمار به صورت خودکار با استفاده کد ملی
 • امکان تعیین عدم ارسال تست به آزمایشگاه مرکزی یا هاب
 • نمایش و امکان تغییر فرانشیز تحت تعهد یا خارج از تعهد و سقف پرداخت هر بیمه تکمیلی در پذیرش بیمار
 • امکان انتقال به صفحه اطلاعات جامع بیمار به منظور ویرایش اطلاعات شخص
 • گزارش و چاپ پذیرش‌های انتقالی شامل اطلاعاتی همچون نام و نام خانوادگی بیمار، شماره و تاریخ پذیرش، تاریخ جوابدهی و تست‌های انتقالی وی
 • امكان تعریف تقویم سالانه جهت استفاده در تعیین تاریخ جواب
 • محاسبه خودکار تاریخ جوابدهی بر اساس تست‌های بیمار
 • امكان ذخیره شدن اطلاعات بیماران بصورت خودکار
 • امكان ذخیره کردن مشخصات پزشك جدید در قسمت تعریف پزشكان در همان فرم پذیرش
 • امكان جستجوی پیشرفته براساس پارامترهای مختلف روی بیماران پذیرش شده
 • امكان تعیین تست خارج از تعهد بیمه پایه و بیمه تکمیلی با محاسبات مالی جداگانه
 • امكان اعمال تخفیف برای بیماران
 • مشاهده پرداخت‌های بیمار به تفکیک هر صندوق
 • مشاهده جزئیات محاسبات مالی برای هر پذیرش با یك نگاه (حق پذیرش، حق نمونه‌برداری، حق خون‌گیری، مبلغ اضافه، سهم سازمان، سهم بیمه‌شده، مابه‌التفاوت، جمع بیمه، سهم بیمه تکمیلی، تخفیف، اضافه دستی، مبلغ قابل پرداخت، پرداخت‌شده، باقی‌مانده)
 • امكان چاپ قبض برای صندوق‌های مختلف برای بیماران
 • دسترسی مستقیم به بیماران قبلی و بعدی
 • تغییر بیمه بیمار و انجام خودکار محاسبات مالی
 • افزودن تست‌های پرتکرار آزمایشگاه به تست‌های بیمار با یک کلیک
 • امکان تعیین عدم نمونه‌گیری بیمار
 • امکان تعیین ناقص بودن نسخه بیمار
 • محاسبه دقیق سن بیمار با دقت یک روز
 • امکان تعیین باردار یا یائسه بودن بیمار زن و تاریخ LMP وی
 • امکان تعیین تست منع تجویز با توجه به تخصص پزشک
 • امکان افزودن تصویر شخص بیمار و تصاویر نسخه‌های بیمه وی
 • اتصال به وب‌سرویس بیمه‌های تأمین اجتماعی و … به منظور ثبت نسخه و بررسی برخط نتیجه استحقاق درمان بیمار
 • تعیین اورژانسی کردن تست‌های بیمار در پذیرش
 • امکان تعیین مجموع قیمت تست‌های بیمار بدون نیاز به پذیرش کردن وی
 • چاپ لیبل بر اساس گروه‌های تستی یا تست‌های پذیرش شده بیمار
 • لینک به جوابدهی فرد بیمار
 • امکان جستجوی بیمارانی که نسخه آن‌ها ثبت نشده و مشاهده علت آن و ثبت نسخ آنان پس از رفع مشکل
 • امکان جستجوی بیماران بدهکار بر اساس شماره پذیرش و تسویه حساب و چاپ قبض با آنان
 • امکان جستجوی بیماران پذیرش شده به کمک فیلترهای مختلف مانند تاریخ پذیرش، وضعیت پذیرش، تاریخ جوابدهی، شماره پذیرش، نام بیمار، وضعیت نمونه، بخش و…
 • امکان انتقال مستقیم به فرم پذیرش بیمار جستجو شده و فراخوانی تمامی اطلاعات پذیرش وی تنها با یک کلیک
 • امکان جستجوی اطلاعات جامع بیمار بر اساس کد ملی یا کد پذیرش و ویرایش و به‌روزرسانی اطلاعات