مدیریت عملیات شبکه‌ای

کارکردهای سیما

مدیریت عملیات شبکه‌ای

قابلیت هماهنگی متمرکز عملیات

 • ایجاد امکان همسان‌سازی عملیات در کل شبکه: همسان‌سازی ارسال نمونه برای آزمایشگاه‌ها بر اساس نوع و مدل همکاری با شبکه (اعضا، همکار لایه یک، همکار لایه دو)
 • استانداردسازی یکپارچه عملیات در کل شبکه
 • هم‌زمان‌سازی عملیات در کل فرآیند شبکه‌ای: انتقال هم‌زمان اطلاعات بین بازیگران مختلف بدون نیاز به مداخله کاربر
 • تخصیص کد یکتا به همه موجودیت‌های شبکه که جهت رهگیری آن‌ها در کل شبکه
  • بارکد متمرکز
  • ردیابی نمونه
  • دسترسی به اطلاعات بیمار/پذیرش در کل شبکه (امکان جواب‌دهی توزیع شده)
 • خوشه‌بندی هوشمند اعضا در شبکه آزمایشگاهی
 • تعرفه‌گذاری هوشمند داخل شبکه بر اساس رفتار تعاملی آزمایشگاه‌های همکار
 • هماهنگی در عملیات خرید و مدیریت موجودی متمرکز (استراتژی VMI)
 • قابلیت خدمات بازرگانی برای اعضای عضو شبکه
 • هماهنگی در عملیات لجستیک نمونه در گستره شبکه
 • هماهنگی در رویه‌های جوابدهی و ایجاد امکان جوابدهی از درگاه‌های فیزیکی و اینترنتی متنوع

قابلیت تعریف ساختارهای همکاری متنوع

 • امکان تعریف قراردادهای متنوع با توجه به نوع همکاری در ساختار شبکه‌ای آزمایشگاه های تشخیص طبی
 • مدیریت یکپارچه قراردادها و به روزرسانی آن‌ها
 • ایجاد امکان استانداردسازی ساختار، عملیات و فرآیند در کل شبکه
 • قیمت‌گذاری پویا و سطح بندی شده
 • قابلیت تطبیق با الگوی حکمرانی در شبکه‌های آزمایشگاهی
 • ارائه گزارش‌های عملیاتی و تحلیلی از فعالیت‌های تعاملی در گستره شبکه
اشتراک گذاری مطلب :
آخرین دیدگاه‌ها