سیستم یکپارچه سازمانی

(Enterprise Resource Planning (ERP

معرفی راهکار

 ERP یک بسته نرم افزاری درون سازمانی، جامع و یکپارچه، ماژولار و استاندارد است. این سیستم شامل یک مجموعه از ماژول‌های آماده راه اندازی، از پیش طراحی شده ولی قابل تنظیم و پیکربندی بر اساس نیازهای پویای سازمان‌ها است. این راه حل کاملاً انعطاف پذیر، فرآیندگرا و اطلاعات محور بوده و شامل کلیه فعالیت‌ها و فرآیندهای اصلی و مؤثر در ایجاد ارزش افزوده سازمان است.

مهم‌ترین ویژگی یک سیستم ERP فرآیندگرا بودن آن است. در واقع یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک ERP و یکی از ضرورت‌های شکل‌گیری این‌گونه سیستم‌های سازمانی توجه به فرآیندهای اختصاصی سازمان است.

تمام فرآیندهای سازمانی اعم از فرآیندهای مدیریتی، پشتیبانی و اختصاصی سازمان قابل توسعه در بستر ERP است؛ مانند فرآیندهای منابع انسانی، مالی و حسابداری، گزارش‌دهی، ارتباط با مشتری و…

سیستم یکپارچه سازمانی

امکانات

 • قیمت‌گذاری عملیاتی و محاسبه قیمت تمام شده
 • حسابداری و مدیریت مالی
 • خرید و مدیریت تدارکات
 • انبارداری و مدیریت کنترل موجودی
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • مدیریت منابع انسانی

مزایای پیاده‌سازی

 • کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت فرآیندهای عملیاتی (کنترل موجودی، حسابداری و مالی، بازاریابی و پشتیبانی)
 • تسریع زمان پاسخ دهی اطلاعاتی
 • ایجاد یکپارچگی سازمانی از منظر اطلاعاتی
 • افزایش دقت فرآیندهای عملیاتی
 • قابلیت رصد و نظارت بر فرآیندهای عملیاتی
 • بهبود هماهنگی و تعامل میان واحدهای سازمان، کاهش وقفه‌های کاری و افزایش کارایی فرآیندهاست.
 • بهبود تعامل با ذی‌نفعان خارجی (مشتریان، تأمین کنندگان، سازمان‌ها و …)
 • کاهش هزینه‌های مستقیم عملیات
 • ایجاد زیرساخت داده‌کاوی

ارتباط مشاورین ما با شما و درخواست دمو!