تیم‌ ما

نیل به موفقیت‌ها در ارائه خدمات و محصولات متنوع جز با حضور سرمایه انسانی متعهد و متخصص ممکن نبوده است. بهره‌مندی از کادری مجرب و فنی، این مجموعه را در تحلیل نیازمندی‌ها و ارائه راه‌حل‌های یکپارچه یاری می‌نماید.
خانم فیروزی
خانم کلایی
اصلاحي-پارسا-تحويلي-سایت
بهناز جهانگیر