تیم ما

2

کیمیا گودرزی

5

علی مقدم

6

امیر قربانی

8

محمدمهدی رسولی

11

مصطفی اشتری

Simorgh (89)

سید هادی میرناصری

14

مریم ملکی

16

علی مهرجو

19

سجاد حسین‌زاده

مهندس ابراهیم عسگری

ابراهیم عسگری

آقای-شیردل-سجایانگار

جعفر شیردل

آقای-انتظاری

هادی انتظاری