تیم‌ ما

نیل به موفقیت‌ها در ارائه خدمات و محصولات متنوع جز با حضور سرمایه انسانی متعهد و متخصص ممکن نبوده است. بهره‌مندی از کادری مجرب و فنی، این مجموعه را در تحلیل نیازمندی‌ها و ارائه راه‌حل‌های یکپارچه یاری می‌نماید.
بهناز جهانگیر
خانم کلایی
خانم فیروزی
اصلاحي-پارسا-تحويلي-سایت
هما سلیمانی
مهشاد محمدی
فاطمه انواز
حمیدرضا یعقوبی

همکاران سابق