تیم‌ ما

نیل به موفقیت‌ها در ارائه خدمات و محصولات متنوع جز با حضور سرمایه انسانی متعهد و متخصص ممکن نبوده است. بهره‌مندی از کادری مجرب و فنی، این مجموعه را در تحلیل نیازمندی‌ها و ارائه راه‌حل‌های یکپارچه یاری می‌نماید.
اصلاحي-پارسا-تحويلي-سایت
خانم فیروزی
فاطمه انواز
مهشاد محمدی
حمیدرضا یعقوبی

علیرضا رکنی

میلاد یارزمان

علی مهرجو

محمدحسین شاهوردیان

سجاد پورمحسنی

محمدحسین ابراهیمی

سید علیرضا سیواریز

احمدرضا یوزباشی زاده