پروژه طراحی و استقرار سامانه یکپارچه آزمایشگاهی (ابرآزما)

عنوان پروژه: طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سامانه یکپارچه و متمرکز آزمایشگاهی (ابرآزما)

معرفی شبکه تشخیص آزمایشگاهیان

مدیریت آزمایشگاه‌های کشور به موازات تغییرات نظام مدیریت خدمات تشخیص طبی در سطح جهان در حال دگرگونی و تغییر است. محدودیت منابع مالی، تعرفه‌های غیر واقعی و فشارهای اقتصادی موجود در نظام آزمایشگاهی کشور، همکاران متعددی را به فکر تاسیس آزمایشگاه‌های شبکه‌ای به منظور حفظ و صیانت از کیان آزمایشگاهی کشور انداخته است. شرکت تعاونی تامین نیاز شبکه تشخیص آزمایشگاهیان استان تهران توسط گروهی از همکاران فعال و علاقه‌مند به ایفای نقش در راستای ارتقا جایگاه آزمایشگاهیان، تاسیس گردیده است. این شرکت در سال 1395 با تشکیل هسته اولیه فعالیت خود را آغاز نمود.

نیازمندی‌های مشتری

عملیات شبکه‌های آزمایشگاهی تشخیص طبی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اصلی و پشتیبانی را شامل می‌شود. لذا مدیریت یکپارچه و هماهنگی تمام اجزا و بازیگران این شبکه از الزامات موفقیت شبکه است. تا زمانی که یکپارچگی و هماهنگی در عملیات شبکه تشخیص آزمایشگاهیان وجود نداشته باشد، تحقق مأموریت و اهداف آن با مشکل مواجه خواهد شد.
عملیات غیراستاندارد در شبکه، پراکندگی داده‌ها، از دست رفتن اطلاعات، موازی کاری و دوباره کاری در فرآیندها بخشی از چالش‌هایی است که در نبود یک سامانه متمرکز در شبکه نمایان می‌شود.
مدیریت شبکه بزرگی همچون شبکه تشخیص آزمایشگاهیان با تعداد زیادی عضو آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی جز از طریق یک سیستم یکپارچه که تضمین‌کننده هماهنگی عملیات باشد ممکن نیست. هدف این پروژه طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سامانه‌ای یکپارچه و متمرکز جهت مدیریت فرآیند آزمایشگاهی است.

خدمات ارائه شده

 • مدیریت پذیرش بیمار
 • مدیریت جواب
 • مدیریت نمونه
 • اتصال به تجهیزات آزمایشگاهی
 • مدیریت اطلاعات بیمار
 • مدیریت اطلاعات تست
 • لجستیک نمونه
 • کنترل کیفی عملیات آزمایشگاهی
 • کنترل موجودی و انبار
 • مدیریت ارتباطات بین آزمایشگاهی
 • مدیریت پرسنل آزمایشگاهی
 • محاسبه قیمت تمام شده آزمایش‌ها

نمونه تصاویر سامانه «ابرآزما»

اشتراک گذاری مطلب :
آخرین دیدگاه‌ها