گواهی‌ ها

گواهی‌ها

مجوز نظام صنفی رایانه

گواهی نظام صنفی رایانه سجایانگار
مجوز فعالیت سجایانگار از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

گواهی‌نامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی شرکت سجایانگار

گواهی سطح آمادگی فناوری (TRL)

گواهی مدیریت سرمایه انسانی
گواهی سامانه مدیریت منابع انسانی
گواهی هوش تجاری
گواهی سامانه هوش کسب‌وکار (BI)
سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاهی
گواهی سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاهی (ابرآزما)
گواهی سامانه هماور
گواهی سامانه تعاملی سازمانی (همآور)

گواهی حسن انجام کار

گواهی ابرآزما
حضور فعال در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار کشور
گواهی حسن انجام کار
گواهی رضایت آزمایشگاه پزشکی ری از عملکرد تیم سجایانگار
گواهی رضایت از عملکرد تیم سجایانگار در پروژه تحلیل و بازطراحی معماری حل اختلاف جمهوری اسلامی ایران
حسن انجام کار
گواهی رضایت از عملکرد تیم سجایانگار در پروژه شناسایی و بازطراحی فرآیندهای امور اداری دانشگاه علم و صنعت ایران
اشتراک گذاری مطلب :
آخرین دیدگاه‌ها