آغاز سلسله کارگاه‌های تحلیل و طراحی سامانه جامع مؤدیان مالیاتی

در راستای انجام تعهدات مربوط به پروژه توسعه سامانه جامع مؤدیان مالیاتی کشور، سلسلسه کارگاه‌های تحلیل و طراحی سامانه مؤدیان مالیاتی با مدیریت جناب آقای دکتر رسولی در محل سازمان امور مالیات برگزار شد. سامانه مؤدیان مالیاتی به عنوان یکی از زیرساخت‌‌های پایه‌ای اطلاعاتی کشور نقشی محوری در ساختار نظام مالیاتی کشور دارد.
کارگاه‌های مذکور که با حضور مدیران و کارشناسان حوزه مالیات با هدف تحلیل دقیق نیازمندی‌های نظام مالیاتی کشور و طراحی معماری این سامانه برگزار می‌شود.

 

اشتراک گذاری مطلب :