خدمات

شرکت سجایانگار به ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های زیر می‌پردازد:

تحلیل و معماری کسب‌وکار

فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات با توانمندی‌های خود افزایش کارایی، اثربخشی و چابکی را برای سازمان‌ها به ارمغان آورده؛ ولی از طرفی استفاده ناصحیح از این فناوری منجر به سردرگمی مدیران و متولیان شده است به‌طوری که در برخی موارد این سامانه‌های نرم‌افزاری به‌جای تسهیل در انجام امور سازمانی مانع رشد، توسعه و حرکت یک مجموعه شده‌اند. پیچیدگی روزافزون سیستم‌های فناوری اطلاعات، هزینه بالای پیاده‌سازی و توسعه آن‌ها، ناتوانی در برقرار ارتباط میان این سامانه‌ها و عدم هم‌خوانی آن‌ها با مأموریت و فرآیندهای سازمانی پاره از مشکلات ناشی از به‌کارگیری ناصحیح این سامانه‌ها می‌باشد. راه حل رفع این قبیل مشکلات در گروی به کارگیری مفهومی تحت عنوان «معماری سازمانی» می‌باشد.