سامانه مدیریت سرمایه انسانی

Human Resource Management system

معرفی راهکار

هم‌سو کردن توانمندی‌ها و استعدادهای سرمایه انسانی با عملکرد سازمان از هنرهای مدیران امروزی به شمار می‌آید؛ اگر آگاهی کاملی از ظرفیت‌های سرمایه انسانی سازمان‌ وجود داشته باشد، می‌توان در راستای بهبود عملکرد سازمان، مدیریت کارآمدتری بر آن داشت. در اختیار داشتن اطلاعات مطمئن و دقیق، هم‌چنین آگاهی لحظه‌ای از وضعیت کارکنان، کمک می‌کند تا اجرای فرآیندهای مربوط به مدیریت منابع انسانی به گونه‌ای کاراتر انجام شود.

حوزه سرمایه انسانی با مسائلی همچون پیچیدگی و تنوع در نظام‌های پرداخت، پراکندگی اطلاعات کارکنان در بخش‌های گوناگون، حساسیت‌ها و مقاومت‌های کارکنان درباره مدل‌ها و تغییرات این حوزه روبه‌رو است؛ افزون بر این، به دلیل تفاوت‌ها، تنوع موجود و گستردگی فعالیت‌ها و وظایف حوزه مدیریت سرمایه انسانی از قبیل جذب و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، جبران خدمت، به سامانه‌های نرم‌افزاری نیاز است که بتواند تمامی وظایف و عملکردهای مربوط به مدیریت سرمایه انسانی را مطلوب و به طور هماهنگ و یکپارچه در ارتباط با سایر سیستم‌های اطلاعاتی سازمان پوشش دهد.

hrms1

مزایای کلیدی

بهبود مدیریت داده و اطلاعات

به کمک یک سامانه جامع می‌توان تمام داده‌ها و اطلاعات مرتبط با پرسنل و حوزه‌های عملکردی آن‌ها را تحلیل، بررسی و مدیریت نمود.

خدمات خود محور پرسنل

یک سامانه جامع به واسطه برخورداری از ویژگی تعامل‌پذیر بودن با کاربران، پرسنل را قادر می‌سازد تا اطلاعات شخصی خود را به روزرسانی کنند. این امر زمان مدیران و کارشناسان منابع انسانی سازمان را برای موضوعات استراتژیک و مهم‌تر در حوزه منابع انسانی آزاد می‌کند.

پایگاه داده متمرکز

از آنجا که داده‌ها در یک پایگاه داده به صورت متمرکز ذخیره می‌گردد، سبب می‌گردد تا گزارش‌های جامع‌تر و با کارآیی بیشتر به مدیران منابع انسانی ارائه شود.

توسعه پرسنل

سامانه جامع مدیریت منابع انسانی را می‌توان برای پیاده‌سازی و پیگیری برنامه‌های توسعه پرسنل سازمان به کار برد.

کارکردها

مدیریت ساختار سازمانی

تالار گفتگو

نظام پیشنهادات و نظرسنجی

دانشنامه

مدیریت مستندات

هسته دانشی

کارگزینی و صدور احکام

جستجو

جستجو پیشرفته

پروفایل

اطلاعات پرسنلی

بازیوارسازی

تعالی پرسنل

داشبورد

داشبورد مدیریتی

مدیریت کارکرد

جبران خدمات

اتوماسیون رزرو غذا

اعلان و هشدارها

خانواده و سبک زندگی

خدمات رفاهی

آموزش و توسعه شایستگی

ایمنی و بهداشت

تصاویری از محیط نرم‌افزار