سرمایه انسانی

نیل به موفقیت‌ها در ارائه خدمات و محصولات متنوع جز با حضور سرمایه انسانی متعهد و متخصص ممکن نبوده است. بهره‌مندی از کادری مجرب و فنی این مجموعه را در تحلیل نیازمندی‌ها و ارائه راه‌حل‌های یکپارچه یاری می‌نماید.

دکتر محمدرضا رسولی دانشگاه علم و صنعت
ghadimi
هانی_وحدانی_3
p.tajasob_2
f.shams
مینایی
p.falllah
mkeshmiri