عنوان پروژه: طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سامانه یکپارچه و متمرکز آزمایشگاهی (سیما)

معرفی شبکه تشخیص آزمایشگاهیان

مدیریت آزمایشگاه‌های کشور به موازات تغییرات نظام مدیریت خدمات تشخیص طبی در سطح جهان در حال دگرگونی و تغییر است. محدودیت منابع مالی، تعرفه‌های غیر واقعی و فشارهای اقتصادی موجود در نظام آزمایشگاهی کشور، همکاران متعددی را به فکر تاسیس آزمایشگاه‌های شبکه‌ای به منظور حفظ و صیانت از کیان آزمایشگاهی کشور انداخته است. شرکت تعاونی تامین نیاز شبکه تشخیص آزمایشگاهیان استان تهران توسط گروهی از همکاران فعال و علاقه‌مند به ایفای نقش در راستای ارتقا جایگاه آزمایشگاهیان، تاسیس گردیده است. این شرکت در سال 1395 با تشکیل هسته اولیه فعالیت خود را آغاز نمود.

sima-customer

نیازمندی‌های مشتری

عملیات شبکه‌های آزمایشگاهی تشخیص طبی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اصلی و پشتیبانی را شامل می‌شود. لذا مدیریت یکپارچه و هماهنگی تمام اجزا و بازیگران این شبکه از الزامات موفقیت شبکه است. تا زمانی که یکپارچگی و هماهنگی در عملیات شبکه تشخیص آزمایشگاهیان وجود نداشته باشد، تحقق مأموریت و اهداف آن با مشکل مواجه خواهد شد.
عملیات غیراستاندارد در شبکه، پراکندگی داده‌ها، از دست رفتن اطلاعات، موازی کاری و دوباره کاری در فرآیندها بخشی از چالش‌هایی است که در نبود یک سامانه متمرکز در شبکه نمایان می‌شود.
مدیریت شبکه بزرگی همچون شبکه تشخیص آزمایشگاهیان با تعداد زیادی عضو آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی جز از طریق یک سیستم یکپارچه که تضمین‌کننده هماهنگی عملیات باشد ممکن نیست. هدف این پروژه طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سامانه‌ای یکپارچه و متمرکز جهت مدیریت فرآیند آزمایشگاهی است.

خدمات ارائه شده

 • مدیریت پذیرش بیمار
 • مدیریت جواب
 • مدیریت نمونه
 • اتصال به تجهیزات آزمایشگاهی
 • مدیریت اطلاعات بیمار
 • مدیریت اطلاعات تست
 • لجستیک نمونه
 • کنترل کیفی عملیات آزمایشگاهی
 • کنترل موجودی و انبار
 • مدیریت ارتباطات بین آزمایشگاهی
 • مدیریت پرسنل آزمایشگاهی
 • محاسبه قیمت تمام شده آزمایش‌ها

نمونه تصاویر سامانه «سیما»