طبیعی است که هر فروشگاه، تولیدکننده و ... نیاز به خرید و دریافت کالاها و …

نوآوری باز به معنای استفاده از دانش و منابع جمعی و منابع خارجی برای کمک …

امروزه واژه پلفترم در حوزه‌های گوناگونی به کار برده شده و شامل مفاهیم متنوعی می‌شود. …

تفاوت نیازمندی کارکردی و غیرکارکردی تحلیل نیازمندی‌ها در مهندسی سیستم‌ها و نرم‌افزار (system requirement)، تحلیل و …

سازمان‌های واسطه‌ای (Intermediary Organization) براساس نظر بسیاری از محققان مدیریت در عصر حاضر دیگر شرکت‌ها و …

مدل کسب‌وکار شبکه‌ای مدل کسب‌وکار نشان می‌دهد که چگونه یک سازمان با کمک همکاران به ارزش‌آفرینی …

نظام سلامت از منظر تحلیل سیستم‌های کلان در مصاحبه نشریه سامانه نو با دکتر محمدرضا رسولی؛ …

این سوال همواره مطرح بوده که بین متدلوژی‌های سنتی (کلاسیک) و چابک در حوزه‌ی مدیریت …

در نوشتار قبل به معرفی سیستم مدیریت و کنترل پروژه و برخی از مهم‌ترین کارکردهای آن پرداختیم، …

سیستم مدیریت و کنترل پروژه تعاملی ابزاری جهت طراحی و گسترش پروژه است. این ابزار …