مقایسه نرم‌افزارهای EPM

در نوشتار قبل به معرفی سیستم مدیریت و کنترل پروژه و برخی از مهم‌ترین کارکردهای آن پرداختیم، در این پست به ارزیابی برخی از پلتفرم‌های متن باز (opensource) مدیریت و کنترل پروژه خارجی در کارکردهای اصلی و زیرکارکردهای آن می‌پردازیم و مقایسه‌ای از نرم‌افزارهای EPM خواهیم داشت: این نکته قابل یادآوری …

مقایسه نرم‌افزارهای EPM ادامه »