مدیریت پروژه سازمانی یا EPM چیست؟

سیستم مدیریت و کنترل پروژه تعاملی، ابزاری جهت طراحی و گسترش پروژه است. این ابزار به شما امکان می‌دهد کلیه پروژه‌های سازمانی و یا وظایف تعریف شده برای افراد شبکه را مشاهده نمایید و در کنار مدیریت این وظایف و پروژه‌ها، به صورت لحظه‌ای از میزان پیشرفت و تحقق اهداف …

مدیریت پروژه سازمانی یا EPM چیست؟ ادامه »