محمدرضا رسولی_ICT_حکمرانی فضای مجازی

برگزاری نشست نقد و اندیشه با موضوع حکمرانی فضای مجازی در وزارت ICT

نشست‌ نقد و اندیشه با موضوع «حکمرانی در فضای مجازی» با حضور «محمدرضا رسولی» عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و «روح الله هنرور» استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و با میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. ایران می تواند الگوی چهارم حکمرانی در …

برگزاری نشست نقد و اندیشه با موضوع حکمرانی فضای مجازی در وزارت ICT ادامه »