تعرفه گذاری هوشمند

کارکردهای سیما

تعرفه‌گذاری هوشمند داخل شبکه

  • تعیین هوشمند سطوح قیمتی پلکانی برای تعرفه‌گذاری داخل شبکه
  • تعیین هوشمند محدوده‌های معنادار برای تعداد تست‌های ارسالی به تفکیک هر تست
  • قیمت‌گذاری پویا بر اساس رفتار آزمایشگاه‌های عضو شبکه در ارسال تست
  • امکان تعریف قیمت‌های رقابتی برای هر تست
  • امکان قیمت‌گذاری بر اساس اطلاعات زمان واقعی (Real-Time) قیمت تمام شده در آزمایشگاه مرکزی شبکه
  • امکان اعمال سیاست‌های متنوع قیمت‌گذاری بر اساس مدل حکمرانی شبکه آزمایشگاهی
  • امکان اعمال رویکردهای هوشمند در تعیین تعرفه‌های داخلی مبتنی بر گونه‌شناسی سهامداران آزمایشگاه مرکزی در شبکه
اشتراک گذاری مطلب :
آخرین دیدگاه‌ها